Om

OM MIG

Jag är utbildad vid Gestaltakademin i Sverige och diplomerad gestaltterapeut vid GIS-International i Danmark. Jag är medlem i yrkesföreningen SAG Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter och följer föreningens etiska regler. Jag har tystnadsplikt och ansvarsförsäkring.

 

Min grundutbildning är som civilekonom och yrkesbakgrunden är från stora globala organisationer i näringslivet. Jag har mångårig ledarerfarenhet inom försäljning, marknad och kommunikation i finans- och försäkringsbranschen.

 

För några år sedan fick mitt intresse för kommunikation, hållbarhet och mänskliga relationer mig att börja söka efter mer kunskap om hur det mänskliga samspelet kan utvecklas för att vi ska ta vill vara individers potential, bli mer kreativa och nå högre resultat. Då hittade jag gestaltmetodiken. 

 

Sedan ett antal år tillbaka är jag volontär i Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Utöver mitt ideella engagemang arbetar jag med att utveckla föreningens utbildning och handledning för volontärerna. Jag har också medverkat till att utveckla webbutbildningarna om ätstörningar på KÄTS (Kunskapscentrum för ätstörningar) webbplats. Jag har ett engagemang för att utveckla folkbildningen och sitter i styrelsen för Sensus Stockholm Gotland.  

 

OM GESTALTMETODIKEN

 

Jag utgår från gestaltmetodiken när jag jobbar. Gestaltmetodiken har ett genomgripande humanistiskt och systemiskt perspektiv. Dialog och samspel står i fokus. Vi påverkar alla varandra genom vårt sätt att vara och uttrycka oss. Genom ökad medvetenhet, självinsikt samt öppen och ansvarsfull kommunikation kan vi bidra till ärligare och tryggare relationer.

 

Pedagogiken är upplevelsebaserad: övningar varvas med inslag av teori. Genom träning, spegling, feedback och andra metoder utvecklas förmågan att hantera komplexitet och dilemman.

 

Läs mer om gestaltmetodiken här.

Fredrika Sandell, +46 703 27 64 09, fredrika@fredrikasandell.se

 

Copyright © All Rights Reserved