Hem

 

MÖTEN SOM UTVECKLAR 

 

Det är min övertygelse att vi människor är beroende av varandra för vår utveckling och att fungerande samverkan mellan människor är avgörande för hållbara relationer.

 

En ökad medvetenhet kring hur vi människor påverkar och påverkas av varandra börjar med en djupare förståelse av sig själv. Jag drivs av att stödja människor att nyfiket utforska sig själva, våga vara sitt autentiska jag och ta tillvara på potentialen i det i alla sammanhang. 

 

Jag arbetar utifrån gestaltmetodiken, som är humanistisk och relationell samt vilar på existentiell grund. Utgångspunkten är att vi alla påverkar varandra genom vårt sätt att vara och uttrycka oss. Det går inte att förstå någon – individ eller grupp – utan att också se till sammanhanget.

 

Meningsfull och bestående utveckling och förändring handlar om att skapa nya insikter och nya perspektiv. För det behöver vi alla ibland lite stöd och hjälp av någon annan. Det är det stödet jag erbjuder.

 

Väkommen att höra av dig för ett samtal om utveckling! 

Fredrika Sandell, +46 703 27 64 09, fredrika@fredrikasandell.se

 

Copyright © All Rights Reserved